شاخص کل

1,393,126

4156 0.003
ارزش معاملات خرد

38,526B

0.003
شاخص هم وزن

405,256

2774 0.0069
وضعیت نمادها
خالص ورود پول حقیقی

1,490B

سرانه خرید حقیقی
(میلیون ریال)

235

سرانه فروش حقیقی
(میلیون ریال)

199

وضعیت جریان پول گروه‌ها
نام خالص ورود پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
فلزات اساسی 206B 186M 136M 2,106B
خودرو و قطعات 167B 233M 229M 4,136B
واسطه گریهای مالی و پولی 74B 199M 232M 1,334B
پیمانکاری صنعتی 64B 320M 221M 237B
کانی غیر فلزی 59B 182M 179M 480B
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم 45B 208M 166M 374B
سیمان آهک گچ 36B 142M 148M 793B
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط 30B 64M 88M 745B
استخراج زغال سنگ 29B 137M 108M 84B
فرآورده های نفتی 28B 105M 132M 796B
نام خالص خروج پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله -454B 267M 335M 7,557B
شیمیایی -201B 150M 181M 2,420B
بیمه و بازنشستگی -112B 189M 170M 393B
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات -79B 186M 189M 564B
انبوه سازی املاک و مستغلات -72B 196M 145M 1,214B
سرمایه گذاریها -58B 105M 134M 1,539B
دارویی -55B 168M 123M 616B
غذایی بجز قند وشکر -50B 269M 263M 1,142B
زراعت و خدمات وابسته -45B 140M 162M 482B
هتل و رستوران -44B 476M 223M 508B
میلیون سهم
میلیارد ریال
طلا و ارز
نام آخرین قیمت تغییر تاریخ
طلا مثقال 18 عیار 57880000 0.009 1401/06/22
طلا گرم 18 عیار 13365000 0.008 1401/06/22
سکه طرح قدیم 138050000 0.008 1401/06/22
سکه طرح جدید 148740000 0.029 1401/06/22
ربع سکه 53000000 0.01 1401/06/22
طلا (دلار/ انس) 1724 0.005 1401/06/21
نیم سکه 83000000 0.012 1401/06/22
سکه 1 گرمی 30020000 0.001 1401/06/22
نقره (دلار/ انس) 19 0.053 1401/06/21
سود هر سهم اعلام شده در 1 ماه اخیر.
نماد عملکرد تغییر تاریخ دوره عملکرد سال مالی
نماد تاریخ مجمع موضوع سال مالی
دحاوی 1401/06/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
شاوان 1401/06/22 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
وآفری 1401/06/23 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
ملت 1401/06/23 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
حسیر 1401/06/27 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
حسیر 1401/06/27 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
وطوبی 1401/06/27 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
غدانه 1401/06/27 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/09/30
غکورش 1401/06/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
زفجر 1401/06/28 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
پرداخت 1401/06/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
دعبید 1401/06/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/09/30
پدرخش 1401/06/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
قجام 1401/06/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1402/03/31
واعتبار 1401/06/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401/04/31
وسبحان 1401/06/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401/04/31
غنیلی 1401/06/29 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
وآوا 1401/06/30 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
کویر 1401/06/30 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
کنگار 1401/06/30 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
ومعلم 1401/06/30 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
غشان 1401/06/30 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
تشتاد 1401/06/30 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
تشتاد 1401/06/30 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
کدما 1401/06/30 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) 1401/12/29
کدما 1401/06/30 دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) 1400/12/29
ثاصفا 1401/06/31 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/06/31
خعمرا 1401/06/31 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
شبندر 1401/07/02 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
وخارزم 1401/07/10 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401/03/31