شاخص کل

1,279,505

3538 0.0028
ارزش معاملات خرد

35,055B

0.181
شاخص هم وزن

335,643

-1386 -0.0041
وضعیت نمادها
خالص ورود پول حقیقی

-2,581B

سرانه خرید حقیقی
(میلیون ریال)

214

سرانه فروش حقیقی
(میلیون ریال)

170

وضعیت جریان پول گروه‌ها
نام خالص ورود پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 919B 353M 303M 8,771B
اطلاعات و ارتباطات 19B 132M 133M 131B
زراعت و خدمات وابسته 18B 123M 104M 455B
فرآورده های نفتی 18B 210M 176M 2,479B
محصولات فلزی 18B 49M 62M 136B
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط 16B 74M 102M 843B
شیمیایی 10B 145M 181M 2,253B
هتل و رستوران 9B 112M 90M 189B
قند و شکر 3B 142M 264M 283B
وسایل ارتباطی 255M 70M 146M 151B
نام خالص خروج پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
فلزات اساسی -1,145B 246M 324M 3,833B
بانکها و موسسات اعتباری -370B 140M 230M 973B
بیمه و بازنشستگی -259B 138M 234M 385B
سرمایه گذاریها -173B 90M 193M 1,115B
رایانه -155B 141M 159M 765B
خودرو و قطعات -136B 152M 147M 2,255B
غذایی بجز قند وشکر -72B 92M 133M 882B
چندرشته ای صنعتی -64B 116M 181M 300B
سیمان آهک گچ -48B 96M 82M 281B
استخراج کانه های فلزی -43B 111M 119M 782B
طلا و ارز
نام آخرین قیمت تغییر تاریخ
سکه طرح قدیم 118460000 0.008 1400/10/29
دلار / ریال 274800 0.005 1400/10/29
طلا گرم 18 عیار 12095000 0.015 1400/10/29
پوند / ریال 377790 0.008 1400/10/29
سکه طرح جدید 122280000 0.014 1400/10/29
نیم سکه 67000000 0.023 1400/10/29
درهم / ریال 75400 0.005 1400/10/29
لیر ترکیه / ریال 20500 0.025 1400/10/29
ربع سکه 37800000 0.027 1400/10/29
طلا مثقال 18 عیار 52410000 0.014 1400/10/29
یورو / ریال 312010 0.007 1400/10/29
یوان چین / ریال 43800 0.005 1400/10/29
سکه 1 گرمی 22450000 0.002 1400/10/29
طلا (دلار/ انس) 1813 -0.003 1400/10/28
نقره (دلار/ انس) 23 0.024 1400/10/28
نماد عملکرد تغییر تاریخ دوره عملکرد سال مالی
فالوم 294 -26% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
ختوقا -19 -155% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
تشتاد -268 0% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
شگویا 1237 114% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
مارون 12851 46% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
کوثر 416 -46% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
ثپردیس -1 -107% 1400/10/29 3 ماهه 1400/12/29
تنوین 573 25% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
سلار 1026 279% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
وامین 1124 47% 1400/10/29 12 ماهه 1400/09/30
وآداک 4102 0% 1400/10/29 مجمع 1400/06/31
زکشت 995 73% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
سپید 5777 159% 1400/10/29 9 ماهه 1400/12/29
رنیک 833 11% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
تملت 236 3% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
بمپنا 298 47% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
فجهان 371 10% 1400/10/28 9 ماهه 1400/09/30
کشرق 3361 36% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
سمتاز 1607 20% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
وشمال -92 0% 1400/10/28 6 ماهه 1400/12/29
ارفع 1361 6% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
وزمین -17693 0% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
ثقزوی -30 0% 1400/10/28 3 ماهه 1401/06/31
نوین 535 -63% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
حبندر 540 283% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
حرهور 469 289% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
امین 757 98% 1400/10/28 مجمع 1400/06/31
تپولا -162 -136% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
ثنوسا 68 -77% 1400/10/28 مجمع 1400/06/31
قچار 305 56% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
پلوله 1058 151% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
حپترو 326 935% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
خبنیان 4 172% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
قصفها 4902 93% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
ساراب 1651 31% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
وبیمه 163 52% 1400/10/28 مجمع 1400/06/31
فاذر -31 0% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
پشاهن 1739 68% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
تپمپی 326 217% 1400/10/28 6 ماهه 1401/03/31
فبستم 139 172% 1400/10/28 12 ماهه 1400/09/30
قهکمت 380 163% 1400/10/28 3 ماهه 1400/12/29
شرنگی 2838 -50% 1400/10/28 9 ماهه 1400/12/29
دامین 213 -21% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
نمرینو 1632 0% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
کسرام -5 0% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
پلاست 599 659% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
غشوکو 372 150% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
سفاسی -85 0% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
ذوب 360 120% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
قشهد 1002 73% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
خفنر 333 263% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
ونوین 503 -5% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
وکار 229 41% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
وتوصا 8 -40% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
فجر 2632 -6% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
ونیرو 14 -95% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
سفار 3376 52% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
ثاخت 11 0% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
کرازی 131 43% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
وسینا 209 35% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
سیدکو 206 -61% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
وبملت 229 -45% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
سغدیر 9 -90% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
وارزش 70 -78% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
دهدشت -10 0% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
وپاسار 506 46% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
آریان 7 158% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
وآرین 115 -88% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
ثعمرا 843 0% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
ولراز -49 0% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
واحصا -293 -152% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
تکنار 337 48% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
ثنظام -47 0% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
فافزا 597 -8% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
کباده 1574 73% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
اتکام 150 -5% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
وسخراج -74 0% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
وسقم -75 0% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
ومهان 680 5% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
آبین 33 -69% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
خعمرا 67 0% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
وسخوز -64 0% 1400/10/27 3 ماهه 1401/06/31
تجلی 8 0% 1400/10/27 9 ماهه 1400/12/29
بخاور 125 -78% 1400/10/26 9 ماهه 1400/12/29
نشار 5735 143% 1400/10/26 9 ماهه 1400/12/29
ثتران 231 77% 1400/10/26 مجمع 1400/06/31
ورازی 27 9% 1400/10/26 9 ماهه 1400/12/29
کمرجان 250 75% 1400/10/26 12 ماهه 1400/09/30
ارشک 463 -6% 1400/10/26 12 ماهه 1400/09/30
خفناور -311 -2,055% 1400/10/26 9 ماهه 1400/12/29
وامیر 3998 50% 1400/10/26 9 ماهه 1400/12/29
سغدیر 1501 -33% 1400/10/26 مجمع 1400/06/31
وثنو 21 -90% 1400/10/26 3 ماهه 1401/06/31
تپکو -10 0% 1400/10/26 9 ماهه 1400/12/29
کرمان -1 0% 1400/10/26 6 ماهه 1401/03/31
قاسم 312 -30% 1400/10/26 9 ماهه 1400/12/29
فجوش -6417 0% 1400/10/26 9 ماهه 1400/12/29
غگرجی 73 -41% 1400/10/25 9 ماهه 1400/12/29
قشرین -5 -127% 1400/10/25 3 ماهه 1401/06/31
ساربیل 3136 52% 1400/10/25 12 ماهه 1400/09/30
کورزی 7 -100% 1400/10/25 12 ماهه 1399/06/31
خراسان 14898 158% 1400/10/25 9 ماهه 1400/12/29
وفتخار -969 -189% 1400/10/25 9 ماهه 1400/12/29
سدشت 400 1,323% 1400/10/25 3 ماهه 1401/06/31
غاذر 775 32% 1400/10/25 9 ماهه 1400/12/29
حرهشا 106 0% 1400/10/25 9 ماهه 1400/12/29
میهن -168 0% 1400/10/25 6 ماهه 1400/12/29
ممسنی -6 -112% 1400/10/25 9 ماهه 1400/12/29
وپسا -15 0% 1400/10/25 9 ماهه 1400/12/29
وسهرمز -289 -170% 1400/10/25 12 ماهه 1400/06/31
کصدف 980 0% 1400/10/25 9 ماهه 1400/12/29
وسخراج -281 -169% 1400/10/25 12 ماهه 1400/06/31
باران -78 -109% 1400/10/25 9 ماهه 1400/12/29
وسکرمان -277 -168% 1400/10/25 12 ماهه 1400/06/31
قیستو 1160 141% 1400/10/24 3 ماهه 1401/06/31
ورنا 14 -68% 1400/10/22 3 ماهه 1401/06/31
فاراک 56 287% 1400/10/22 مجمع 1400/06/31
وتوس -49 -140% 1400/10/22 9 ماهه 1400/12/29
لبوتان 1709 5% 1400/10/22 9 ماهه 1400/12/29
وارس 1984 574% 1400/10/22 12 ماهه 1400/09/30
رمپنا 358 7% 1400/10/22 6 ماهه 1401/01/31
وسپهر 578 -48% 1400/10/22 9 ماهه 1400/12/29
حسیر 164 -42% 1400/10/22 9 ماهه 1400/12/29
وآفر 3322 -60% 1400/10/22 12 ماهه 1400/09/30
ویسا 16 -90% 1400/10/21 9 ماهه 1400/12/29
گوهران 1120 66% 1400/10/21 12 ماهه 1400/09/30
مرقام -1197 0% 1400/10/21 12 ماهه 1400/06/31
ثاباد 12 -98% 1400/10/21 9 ماهه 1400/12/29
ثتوسا -40 0% 1400/10/21 3 ماهه 1401/06/31
کازرو -24 0% 1400/10/21 9 ماهه 1400/12/29
ثپردیس 172 0% 1400/10/21 مجمع 1400/06/31
زشگزا 402 65% 1400/10/20 9 ماهه 1400/12/29
کیا 335 49% 1400/10/20 مجمع 1400/06/31
وسرمد -341 -142% 1400/10/20 6 ماهه 1400/12/29
خبازرس 154 -99% 1400/10/20 مجمع 1400/06/31
انرژی 280 27% 1400/10/19 9 ماهه 1400/12/29
پارسان 3915 177% 1400/10/19 12 ماهه 1400/06/31
ثغرب 167 1,088% 1400/10/19 مجمع 1400/06/31
مدیریت 3334 -24% 1400/10/19 12 ماهه 1400/09/30
فلامی 1360 50% 1400/10/19 مجمع 1400/06/31
وایرا 697 -59% 1400/10/18 12 ماهه 1400/06/31
شکلر 2064 12% 1400/10/18 مجمع 1400/08/30
بکاب 1058 44% 1400/10/18 12 ماهه 1400/06/31
ثجنوب 382 32% 1400/10/18 مجمع 1400/06/31
بورس 182 -64% 1400/10/18 6 ماهه 1400/12/29
معیار -27 0% 1400/10/18 3 ماهه 1401/06/31
وآداک 4102 0% 1400/10/18 12 ماهه 1400/06/31
گپارس -100 -126% 1400/10/18 9 ماهه 1400/12/29
سغدیر 1501 66% 1400/10/16 12 ماهه 1400/06/31
وکبهمن 3039 176% 1400/10/15 9 ماهه 1400/12/29
ثفارس 83 -30% 1400/10/15 12 ماهه 1400/06/31
کروی 55 4,165% 1400/10/15 6 ماهه 1400/12/29
فسپا 1569 8% 1400/10/15 6 ماهه 1400/12/29
قهکمت 403 49% 1400/10/15 مجمع 1400/06/31
قیستو 1066 740% 1400/10/15 12 ماهه 1400/06/31
ثبهساز 256 259% 1400/10/15 12 ماهه 1400/09/30
بالبر 364 0% 1400/10/14 12 ماهه 1400/06/31
کورز 6351 24% 1400/10/14 9 ماهه 1400/12/29
ثشرق 122 15% 1400/10/14 مجمع 1400/06/31
سیتا 11 -91% 1400/10/13 6 ماهه 1401/02/31
بجهرم 84 120% 1400/10/13 9 ماهه 1400/12/29
ولصنم 503 -61% 1400/10/12 12 ماهه 1400/09/30
ثاخت 172 1,604% 1400/10/12 12 ماهه 1400/06/31
وتوصا 728 16% 1400/10/12 مجمع 1400/06/31
وصندوق 1441 191% 1400/10/12 6 ماهه 1400/12/29
کماسه 188 55% 1400/10/12 9 ماهه 1400/12/29
وتوکا 78 26% 1400/10/11 6 ماهه 1400/12/29
آ س پ 24 -83% 1400/10/11 مجمع 1400/06/31
ثرود 270 588% 1400/10/11 12 ماهه 1400/06/31
فاهواز -203 0% 1400/10/10 12 ماهه 1397/12/29
غگل 352 286% 1400/10/09 12 ماهه 1400/06/31
دسبحا 26 -86% 1400/10/08 6 ماهه 1400/12/29
فلامی 1360 50% 1400/10/08 12 ماهه 1400/06/31
پترول 113 -91% 1400/10/08 6 ماهه 1401/02/31
ثباغ 262 21% 1400/10/08 مجمع 1400/06/31
غگز -527 0% 1400/10/08 6 ماهه 1400/12/29
ثغرب 169 1,088% 1400/10/07 12 ماهه 1400/06/31
شپارس 541 10% 1400/10/07 12 ماهه 1400/06/31
دکوثر -93 -233% 1400/10/07 6 ماهه 1400/12/29
فاسمین 1174 58% 1400/10/07 6 ماهه 1400/12/29
لازما 369 488% 1400/10/06 12 ماهه 1400/06/31
شپدیس 21359 123% 1400/10/06 مجمع 1400/06/31
فخوز 552 83% 1400/10/05 6 ماهه 1400/12/29
خساپا -1242 0% 1400/10/05 6 ماهه 1400/12/29
وپخش 110 19% 1400/10/05 6 ماهه 1400/12/29
رفاه 20516 -19% 1400/10/05 12 ماهه 1400/07/30
ثنور 2207 1,293% 1400/10/05 6 ماهه 1401/03/31
ومشان -318 0% 1400/10/04 6 ماهه 1401/02/31
ثالوند 741 110% 1400/10/04 12 ماهه 1400/06/31
قهکمت 403 49% 1400/10/04 12 ماهه 1400/06/31
چفیبر 68 -8% 1400/10/04 9 ماهه 1400/12/29
وپترو -646 0% 1400/10/01 6 ماهه 1401/02/31
ومشان -344 0% 1400/10/01 6 ماهه 1401/02/31
ثزاگرس 117 0% 1400/09/30 12 ماهه 1400/06/31
قشکر 5 -25% 1400/09/30 مجمع 1400/06/31
وساخت 1235 -73% 1400/09/30 12 ماهه 1400/06/31
ثاخت 159 1,478% 1400/09/30 12 ماهه 1400/06/31
ودانا 617 38% 1400/09/30 12 ماهه 1400/06/31
تاصیکو 39 -59% 1400/09/30 6 ماهه 1401/02/31
تیپیکو 186 156% 1400/09/30 6 ماهه 1401/02/31
شلیا 122 -89% 1400/09/30 3 ماهه 1401/05/31
وشمال -241 0% 1400/09/30 12 ماهه 1399/12/29
کفرآور 267 222% 1400/09/30 3 ماهه 1401/05/31
سبزوا 289 -13% 1400/09/30 12 ماهه 1400/06/31
ثتران 231 77% 1400/09/29 12 ماهه 1400/06/31
معیار 211 -325% 1400/09/29 12 ماهه 1400/06/31
تاپیکو 169 91% 1400/09/29 6 ماهه 1401/02/31
فاراک 50 246% 1400/09/29 12 ماهه 1400/06/31
کگاز 441 -18% 1400/09/29 6 ماهه 1400/12/29
وسقزوین -257 -161% 1400/09/29 12 ماهه 1400/06/31
نماد تاریخ مجمع موضوع سال مالی
کایتا 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
سایرا 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
قشهد 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
وایرا 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
ثامان 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
غگل 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
چافست 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
چافست 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/06/31
ثاخت 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
بکاب 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
دانا 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
وثوق 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/04/31
نیرو 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ثرود 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
دی 1400/10/29 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
پارسان 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
ثزاگرس 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) 1400/06/31
وسقزوین 1400/10/29 لغو دعوت مجمع 1400/06/31
سپ 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/09/30
گکیش 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
وسخوز 1400/10/29 لغو دعوت مجمع 1400/06/31
حسینا 1400/10/29 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
حسینا 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
وآداک 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
وبرق 1400/10/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
ثنظام 1400/10/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
اتکام 1400/10/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
آینده 1400/10/30 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
آینده 1400/10/30 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
کی بی سی 1400/10/30 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/09/30
مرقام 1400/10/30 دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) 1400/06/31
مرقام 1400/10/30 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/06/31
وساخت 1400/10/30 لغو دعوت مجمع 1400/06/31
چنوپا 1400/10/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
قیستو 1400/10/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
بساما 1400/11/02 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
بساما 1400/11/02 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
کزغال 1400/11/02 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
مدیریت 1400/11/03 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/09/30
وهامون 1400/11/03 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
دالبر 1400/11/03 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کطبس 1400/11/04 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
وساپا 1400/11/05 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کورزی 1400/11/05 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1399/06/31
وآذر 1400/11/06 دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) 1400/06/31
وآذر 1400/11/06 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) 1400/06/31
لابسا 1400/11/07 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
وتجارت 1400/11/09 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
وبملت 1400/11/09 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
تنوین 1400/11/09 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
توسن 1400/11/09 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/09/30
کسرا 1400/11/10 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
پیزد 1400/11/10 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
چکارن 1400/11/10 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
ثالوند 1400/11/11 تنفس مجمع عادی سالیانه 1400/06/31
وبرق 1400/11/13 تنفس مجمع عادی سالیانه 1400/06/31
غشاذر 1400/11/23 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
غپآذر 1400/11/24 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
وسخوز 1400/11/27 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1399/06/31